WeenInc Ondernemingsrecht

OVER WEENINC.

WEENINC richt zich primair op middelgrote en kleinere bedrijven en beoogt voor deze bedrijven een all round juridisch adviseur te zijn. WEENINC is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en insolventierecht. WEENINC adviseert, stelt contracten op en voert zo nodig procedures op het gebied van ondernemingsrecht (focus op fusies en overnames), vennootschapsrecht (zoals aandeelhoudersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid), financiering en zekerheden (advisering in trajecten met banken of andere financiers), insolventierecht (als curator in faillissementen maar ook als adviseur voor bedrijven in moeilijkheden), incasso en in het verlengde daarvan beslag- en executierecht.

Verder begeleidt WEENINC bedrijven met continuïteitsproblemen, bijvoorbeeld in recoverytrajecten (focus op gezonde continuïteit van levensvatbare onderdelen van een bedrijf) of adviseert op het gebied van turnaround management.

BETROKKEN.

WEENINC stelt de gehele organisatie van de onderneming centraal en beperkt zich niet alleen tot juridisch adviseren, maar is ook strategisch betrokken, doelgericht en efficiënt.

COACH.

WEENINC werkt liever met in plaats van voor de ondernemer en laat de ondernemer ondernemen. Als sparringpartner van het bestuur/de directie/de ondernemer.

DOELGERICHT.

WEENINC gaat na wat klanten willen, draagt oplossingen aan en maakt hen bewust van de consequenties van een bepaalde aanpak.

MEERWAARDE.

WEENINC heeft niet alleen oog voor juridische aspecten, maar beschikt ook over soft skills waarmee daadwerkelijk meerwaarde geboden wordt.

SAMENWERKING / NETWERK.

WEENINC stelt haar netwerk centraal én open: waar nodig schakelen wij specialisten (notaris, fiscalist, accountants, advocaten en andere experts) in om op alle rechtsgebieden kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te bieden. Door te werken met verschillende partners en met een ‘flexibele schil’ van specialisten, bieden wij op zeer efficiënte wijze maatwerk. Uiteraard behoort samenwerking met uw vaste adviseur ook tot de mogelijkheden.

WEENINC richt zich actief op het opbouwen, onderhouden en uitbreiden van dit zakelijk netwerk. WEENINC denkt met de ondernemer mee en waar WEENINC inschat dat het zinvol en kansrijk kan zijn om partijen bij elkaar te brengen, omdat zij op wat voor manier dan ook iets voor elkaar kunnen betekenen, introduceert WEENINC deze cliënten aan elkaar.

WEENINC ondersteunt zijn cliënten in bredere dan alleen juridische zin. WEENINC verbindt vanuit zijn en uw netwerk.

PETER WEENINK.

Peter heeft zijn studie Nederlands recht afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met als afstudeerrichting Privaat Recht. Sinds 2006 is hij als advocaat werkzaam. Gedurende zijn carrière heeft Peter zich steeds meer gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het faillissementsrecht. Peter is ten aanzien van deze rechtsgebieden opgenomen in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten. Voor meer informatie zie deze link.

Peter staat ondernemers bij in uiteenlopende ondernemingsrechtelijke kwesties. Hij biedt toegevoegde waarde door zijn gedegen vakinhoudelijke kennis te combineren met een persoonlijke, praktische, pragmatische en doelgerichte aanpak.

Naast de advocatuur begeeft Peter zich met veel plezier en overgave op het bestuurlijke, organisatorische en maatschappelijke vlak. Zo maakt hij onderdeel uit van de raad van toezicht van de Stichting Weekendschool ‘Toppers op Zondag (TOZ)’, is hij bestuurslid bij de vereniging MKB Twente en is hij medeoprichter en lid van netwerkvereniging NV Twente.

Fusies en overnames
30%
Aandeelhouderszaken
50%
Insolventierecht
20%

"WeenINC is een strategische businesspartner en klankbord
voor ondernemers en (hun) ondernemingen in iedere fase van hun bestaan."

Peter Weenink

Tarieven

WEENINC maakt graag duidelijke afspraken, ook over geld.
Tijdens of na een eerste bespreking beoordelen we samen hoe we gaan samenwerken en hoe u WEENINC betaalt:
op basis van een uurtarief, een vast budget of op basis van één van de andere alternatieve tariefstructuren.

 

UURTARIEF.

Een specialist inschakelen kost geld, dat is voor juridisch advies niet anders.
De uiteindelijke kosten worden uiteraard niet alleen bepaald door het uurtarief
maar vooral door de wijze waarop WEENINC wordt ingezet.
Het uurtarief van WEENINC voor particulieren bedraagt (maximaal) € 195,– excl. BTW.
Het uurtarief voor bedrijven en instellingen kent een standaardtarief van € 225,–
(oplopend tot maximaal € 275,–) excl. BTW.
Er worden geen kantooropslagen of kantoorkosten in rekening gebracht.
Het toepasselijke tarief is uiteindelijk afhankelijk van het soort zaak en/of de cliënt.
Zo worden er voor maatschappelijke organisaties gereduceerde tarieven gehanteerd.

 

ALTERNATIEVE TARIEVEN.

Afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht
biedt WEENINC ook alternatieve tariefstructuren.

Success fee

Een extra percentage bovenop de gematigde factuur (laag basistarief)
wanneer de kwestie succesvol wordt afgerond.

Fixed fee

Voor bepaalde trajecten of opdrachten
kan vaak een vaste prijs worden afgesproken.

DAGPRIJS.

Indien de opdracht op locatie dient te worden uitgevoerd,
kan afhankelijk van de omvang van de opdracht ook een vast aantal dagdelen per periode
tegen een vaste prijs overeengekomen worden.
Inzet gedurende een of enkele dagen per week bij uw bedrijf
om juridische ondersteuning te geven, bijvoorbeeld voor een bepaald project,
behoort dus tot de mogelijkheden.

Diensten

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Fusies en overnames zijn een belangrijke manier voor ondernemingen om te groeien. U breidt uw bedrijf uit met een aanvullende activiteit, verkoopt (een deel van) uw eigen onderneming of gaat op in een ander bedrijf. Het betreft doorgaans een gecompliceerd traject met de nodige drempels en valkuilen. Er zijn specialisten uit diverse disciplines bij betrokken, ieder met specifieke expertise en werkwijze. (Het team van) WEENINC begeleidt u vanaf de allereerste onderhandeling waarbij ook de emotionele impact alsook de bedrijfsculturele verschillen aandacht krijgen. Door de brede en integrale aanpak bent u ervan verzekerd dat u, op het moment dat u tekent, in alle opzichten de juiste beslissing neemt.

Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht ziet op de vormgeving en organisatie van uw onderneming en op de interne verhoudingen tussen de (rechts)personen die bij uw onderneming zijn betrokken. WEENINC besteedt aandacht aan aspecten van rechtsvormkeuze en samenwerkingsvormen, oprichting, herstructurering, liquidatie, ontbinding en omzetting en adviseert omtrent de rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van bijvoorbeeld aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Conflicten tussen aandeelhouders of bestuurders liggen altijd gevoelig. De onderneming kan daardoor lam gelegd worden waardoor de continuïteit van de onderneming op het spel komt te staan. WEENINC probeert in dergelijke situaties daadkrachtig en deskundig te bemiddelen en tot een aanvaardbare uitkomst te komen.

Insolventierecht

Insolventierecht

Tijdig strategisch en juridisch advies inwinnen, voorkomt onnodige problemen en complicaties. Dat geldt zeker wanneer uw bedrijf in financieel zwaar weer terecht komt of dreigt te komen. Schakel WEENINC tijdig in. Soms kan een faillissement nog vermeden worden, en zijn er andere manieren om uw bedrijf er weer bovenop te helpen. Als curator heeft WEENINC inmiddels voldoende ervaring opgedaan op het gebied van het insolventierecht en is WEENINC in staat om de situatie multidisciplinair te benaderen en om adequaat te adviseren. Er zijn vaak verschillende factoren die een rol spelen bij een financiële crisis binnen de onderneming. Gezamenlijk verkennen we wat de mogelijkheden zijn om, al dan niet gedwongen, tot nieuwe afspraken te komen die de onderneming mogelijk weer levensvatbaar maken.

FUSIES & OVERNAMES.

Fusies en overnames zijn een belangrijke manier voor ondernemingen om te groeien. U breidt uw
bedrijf uit met een aanvullende activiteit, verkoopt (een deel van) uw eigen onderneming of gaat op in een ander bedrijf. Het betreft doorgaans een gecompliceerd traject met de nodige drempels en valkuilen. Er zijn specialisten uit diverse disciplines bij betrokken, ieder met specifieke expertise en werkwijze. (Het team van) WEENINC begeleidt u vanaf de allereerste onderhandeling waarbij ook de emotionele impact alsook de bedrijfsculturele verschillen aandacht krijgen. Door de brede en integrale aanpak bent u ervan verzekerd dat u, op het moment dat u tekent, in alle opzichten de juiste beslissing neemt.

Bedrijfsovername – MBI/MBO – Intentieovereenkomst – Due Diligence onderzoek

VENNOOTSCHAPSRECHT.

Het vennootschapsrecht ziet op de vormgeving en organisatie van uw onderneming en op de interne
verhoudingen tussen de (rechts)personen die bij uw onderneming zijn betrokken. WEENINC besteedt aandacht aan aspecten van rechtsvormkeuze en samenwerkingsvormen, oprichting, herstructurering, liquidatie, ontbinding en omzetting en adviseert omtrent de rechten, verplichtingen
en aansprakelijkheid van bijvoorbeeld aandeelhouders, bestuurders en commissarissen.

Conflicten tussen aandeelhouders of bestuurders liggen altijd gevoelig. De onderneming kan
daardoor lam gelegd worden waardoor de continuïteit van de onderneming op het spel komt te staan. WEENINC probeert in dergelijke situaties daadkrachtig en deskundig te bemiddelen en tot een aanvaardbare uitkomst te komen.

Bestuurders- en aandeelhoudersaangelegenheden – Franchise – Corporate housekeeping

ARBEIDSRECHT.

Goed personeel is een bepalende factor voor het succes van een organisatie. Het aantrekken en
behouden van goed personeel is dan ook een belangrijk onderdeel van een professioneel personeelsbeleid waarin de arbeidsvoorwaarden goed geregeld zijn en er aandacht is voor de ontwikkeling van de medewerkers. Mocht er dan toch afscheid moeten worden genomen van een medewerker, dan vergt dit een zorgvuldige aanpak. WEENINC kan u hierin adviseren.

De rechtspositie van een bestuurder van een rechtspersoon is niet alleen in het arbeidsrecht
geregeld maar ook in het vennootschapsrecht en de statuten van de rechtspersoon. Juist die dubbele rechtsbetrekking maakt dat vanwege deze bijzondere positie andere regels gelden bij benoeming en ontslag. Ook de aansprakelijkheidsregels voor bestuurders wijkt af van die voor de reguliere werknemer.

Arbeidsovereenkomst en voorwaarden – Reorganisatie – Rechtspositie statutair bestuurder

INSOLVENTIERECHT.

Tijdig strategisch en juridisch advies inwinnen, voorkomt onnodige problemen en complicaties. Dat geldt zeker wanneer uw bedrijf in financieel zwaar weer terecht komt of dreigt te komen. Schakel WEENINC tijdig in. Soms kan een faillissement nog vermeden worden, en zijn er andere manieren om
uw bedrijf er weer bovenop te helpen. Als curator heeft WEENINC inmiddels voldoende ervaring opgedaan op het gebied van het insolventierecht en is WEENINC in staat om de situatie multidisciplinair te benaderen en om adequaat te adviseren. Er zijn vaak verschillende factoren die een rol spelen bij een financiële crisis binnen de onderneming. Gezamenlijk verkennen we wat de mogelijkheden zijn om, al dan niet gedwongen, tot nieuwe afspraken te komen die de onderneming
mogelijk weer levensvatbaar maken.

Bestuurdersaansprakelijkheid – Financiering en zekerheden – Herstructurering – Pauliana – Fraude

Verdieping van het dienstenpakket

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fraude

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

Lees meer

Pauliana

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

Lees meer

Herstructurering

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

Lees meer

Zekerheden

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.

Lees meer

Testimonials

Contact

WeenInc Ondernemingsrecht